30 June, 2013

California Academy of Science and Japanese Tea Garden, June-2013

Kỉ niệm chuyến đi chơi ở San Francisco vào mùa hè. Một ngày dạo chơi, ngắm các loại sinh vật biển ở  California Academy of Science và thư giãn ở Japanese Tea Garden.

No comments:

Cảm Ơn Bạn Đã Ghé Thăm Căn Bếp Nhỏ!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...